IV. Kladrubské neurorehabilitační interdisciplinární sympozium

REHABILITAČNÍ ÚSTAV KLADRUBY U VLAŠIMI pod laskavou osobní záštitou Jeho Excelence Daniela Merona, velvyslance Státu Izrael v České republice
POŘÁDÁ IV. KLADRUBSKÉ NEUROREHABILITAČNÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí

ZAMĚŘENÍ NA INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE A REHABILITAČNÍ MANAGEMENT PRO PACIENTY
SE ZÍSKANÝM POŠKOZENÍM MOZKU

2 - 3. 11. 2017 RÚ Kladruby u Vlašimi