Klinické inženýrství – od teorie k praxi: Studentská vědecká konference oboru Systémová integrace procesů ve zdravotnictví

 Ve dnech 27. dubna až 1. května 2017 proběhla studentská vědecká konference oboru Systémová integrace procesů ve zdravotnictví FBMI Kladno na téma „Klinické inženýrství – od teorie k praxi“. Cílem konference bylo ucelení poznatků z oblastí klinického inženýrství před vstupem absolventů na trh práce. Součástí akce bylo především rozšíření znalostí a dovedností studentů v segmentu zdravotnických přístrojů a zařízení, podpoření zájmu studentů o tuto oblast vzdělávání, zvýšení kvality vědeckých prací studentů na dané téma, ale i rozvoj spolupráce studentů. Důraz byl kladen na jednotlivé oblasti klinického inženýrství, tedy na zdravotnické prostředky, aktuální legislativu související se zdravotnickými prostředky, management zdravotnických prostředků, ekonomiku zdravotnických prostředků i zdravotnických zařízení, nemocniční informační systémy, dále na oblast notifikace a certifikace zdravotnických prostředků či využití procesního inženýrství v praxi. Celá konference proběhla v tvůrčí, konstruktivní a inspirativní atmosféře, za což patří dík všem zúčastněným.