Krátkodobé pobyty pro akademické pracovníky a zaměstnance v rámci programu LLP/ERASMUS v akademickém roce 2008/2009

V rámci programu ERASMUS jsou k dispozici následující týdenní pobyty na zahraničních univerzitách:

1. Silensian University of Technology, Gliwice, Polsko – 1 místo, informace na http://www.polsl.pl/
2. University of Patras, Řecko – 2 místa, informace na http://www.upatras.gr/
3. University of Oulu, Finsko – 2 místa, informace na http://www.oulu.fi/english/
4. Instituto Superior Técnico Lisabon, Portugalsko – 2 místa, informace na http://www.ist.utl.pt/
5. Technická univerzita v Košiciach, Slovensko – 2 místa, informace na http://www.tuke.sk/
6. Università degli Studi di Genova, Itálie −1 místo, informace na http://en.unige.it/
7. RWTH Aachen University, Faculty of Medicine, Německo – 2 místa, informace na http://www.rwth-aachen.de/go/id/bdz/
8. Ghent University, Belgie – 1 místo, informace na http://navier.ugent.be/
9. Centro Politecnico Superior, Universidad de Zaragoza, Španělsko – 1 místo, informace na http://www.cps.unizar.es/

Podmínky:

  1. Místa jsou pro učitele, zaměstnance FBMI v pracovním poměru
  2. Na hostovské univerzitě je třeba zapojit se do výuky (např. formou hostovských přednášek)

Všichni zájemci z řad učitelů FBMI se mohou hlásit do 11.1.2008 Lucii Kulhánkové (kulhankova@fbmi.cvut.cz)