Kurz „Ochrana zdravotnických dat proti hackerskému útoku"

"Společnost pro radiobiologii a krizové plánování ČLS JEP a FBMI ČVUT v Praze pořádají kurz „Ochrana zdravotnických dat proti hackerskému útoku“ určený především pro ambulantní lékaře všech specializací.
Termín: 24. listopadu 2017 od 9:00 do 16:00 hodin na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT, Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno.
Bližší informace a přihlášky: http://kbi.fbmi.cvut.cz/kurz.
Přihlášky je možno posílat až do 19.11.2017.
Akce je garantována Českou lékařskou komorou  a ohodnocena 6 kredity.