Mezinárodní konference mladých odborníků a vědců z oblasti biomedicínského inženýrství - YBERC 2010

Všichni mladí odborníci, zejména studenti doktorských studijních programů a též mladí výzkumníci jsou zváni na mezinárodní konferenci YBERC 2010 do Košic na Slovensku v období od 1. do 3. července 2010, jejímž spolupořadatelem je i naše fakulta. Specifikem této konference je vždy velmi atraktivní program a to zejména z hlediska vybrané dovednosti mladého odborníka, doktoranda či vědce v podobě jistého tutoriálu a samozřejmě i doprovodný program. Podrobnosti jsou uvedeny na www stránce konference.