Mimořádná příležitost pro zájemce o studium v kombinované formě studia v rámci magisterského oboru - přihlášky do 23. 10. 2010

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT získala dne 15. září 2010 rozšíření akreditace 2 letého navazujícího magisterského studijního programu Biomedicínská a klinická technika, oboru Systémová integrace procesů ve zdravotnictví v kombinované formě studia. V souladu s VŠ zákonem byla využita minimální možná lhůta 1 měsíc od zveřejnění podmínek pro přijetí do konce termínu pro příjem přihlášek, tj. 23. října 2010. Kompletní informace jsou uvedeny zde.