Na fakultě trávily čas nadané děti v rámci Junior univerzity

Předposlední prázdninový týden strávilo 20 nadaných dětí na Fakultě biomedicínského inženýrství, kde pro ně byl připraven v laboratořích bohatý program. Každý den byl zaměřen na jiné téma: seznámily se s prací optika a optometristy, ukázkami anatomie, prací záchranáře, prováděly pokusy z oblasti nanotechnologíí nebo robotiky.
O tom, že se dětem na fakultě líbilo, svědčí i přiložený článek v Kladenském deníku.