Nabídka Ústřední knihovny - Co nevíte o patentech?

Co nevíte o patentech? Dozvíte se na snídani s předsedou ÚPV
Středa 5. dubna 2017 9:00 - 11:30
SNÍDAŇOVÉ MENU:

    databáze
    patenty
    ochranné známky
    průmyslové vlastnictví
    průmyslové vzory
    rešerše a další témata, která vás zajímají

A samozřejmě něco dobrého k snídani!

Registrační formulář naleznete na http://knihovna.cvut.cz/cs/akce/198-snidane