Návštěva prof.Kamena z Michigan College of Optometry

Profesor Roger D. Kamen, z Michigan College of Optometry navštíví dne 23.4.2010 v rámci své pracovní cesty po Evropě Fakultu biomedicínského inženýrství, kde se setká s garantem oboru doc.Ing. Jiřím Novákem, Ph.D.

Hlavním důvodem návštěvy profesora Kamena je sběr informací, které se týkají studia bakalářského oboru Optika a optometrie. Profesor Kamen sestavuje odbornou práci, která se bude zabývat strukturou péče o zrak v šesti vybraných evropských zemích (Itálie, Holandsko, Německo, Velká Británie, Francie a Česká republika), úrovní péče v těchto vybraných státech, porovnáním systémů financování zdravotní péče mezi vybranými státy a USA a porovnáním systémů vzdělávání očních specialistů.