Názory našich absolventů nás zajímají - Systémová integrace procesů ve zdravotnictví

Stejně  jako každý rok v rámci systému řízení kvality, byly i letos absolventům oboru Systémová integrace ve zdravotnictví zaslány elektronické dotazníky s iniciačním průvodním dopisem s žádostí o poskytnutí zpětné vazby. Návratnost dotazníků byla 61,5 %. Dotazníky byly zaslány absolventům, kteří úspěšně složili svou SZZ v červnu 2016 – tedy zhruba po roce od získání diplomu.
Výsledky šetření ukázaly, že více než polovina absolventů, kteří poskytli zpětnou vazbu, pracuje v oboru, který v navazujícím magisterském oboru vystudovali. Téměř 80 % absolventů pomohlo studium v jejich profesní kariéře. 92 % absolventů hodnotí kvalitu studia na SIPZ s ohledem na požadavky praxe jako velmi dobrou nebo dobrou. 96 % studentů bylo se studiem velmi spokojeno nebo spokojeno.
 
Bližší rozbor naleznete v přiloženém článku.