Nově akreditované obory na ČVUT FBMI a možnost podat přihlášku ke studiu do 19. 7. 2010

Všichni zájemci o studium na ČVUT FBMI v nově akreditovaných oborech jako Plánování a řízení krizových situací (3 letý bakalářský studijní program Ochrana obyvatelstva) a Zdravotnický záchranář akreditovaný dle platné legislativy Zákona č. 96/2004 Sb. (3 letý studijní program Specializace ve zdravotnictví) se mohou přihlásit ke studiu v prezenční formě studia a to do 19. 7. 2010. Podrobné informace o přijímacím řízení jsou uvedeny na www stránce.