Obhajoba habilitační práce Ing. M. Penhakera, Ph.D. před VR FBMI

Ve středu 18. 5. 2016 od 14 hodin se v malém sále C-4 uskuteční obhajoba habilitační práce Ing. Marka Penhakera, Ph.D. s přednáškou na téma Supervisory Monitoring Systems in Home Care.