Oceňujeme talentované a nadané studenty

V rámci projektu IP2015 (podpora talentovaných a nadaných studentů) byli na ČVUT oceněni studenti, kteří splnili stanovená kritéria. 10. prosince se tito vybraní studenti zúčastnili setkání s doc. Jettmarem, prorektorem pro studium a studijní záležitosti a proděkany fakult. Z FBMI bylo oceněno celkem osm studentů:
Bc. Eva Hanzlíková (Civilní nouzové plánování)
Bc. Veronika Huttová (Biomedicínský inženýr)
Bc. Tomáš Martínek (Biomedicínský inženýr)
Bc. Kristýna Nováková (Systémová integrace procesů ve zdravotnictví)
Bc. Barbora Proftová, DiS. (Civilní nouzové plánování)
Bc. Nikola Ševcovicová (Civilní nouzové plánování)
Tomáš Malina (Biomedicínský technik)
Bc. Vladimír Sobota (Biomedicínský inženýr)
Vedení fakulty chce podporovat nadané a talentované studenty, a tak se rozhodlo ocenit ještě další studenty účelovým stipendiem. Současně tito studenti obdrží na setkání vedení se studenty v dubnu 2016 pamětní diplom s tímto oceněním:
Bc. Marek Kindermann (Přístroje a metody pro biomedicínu)
Bc. Anna Holubová (Biomedicínský inženýr)
Bc. Ondřej Klempíř (Přístroje a metody pro biomedicínu)
Bc. Lenka Hanáková (Přístroje a metody pro biomedicínu)
Bc. Ondřej Řehounek (Přístroje a metody pro biomedicínu)
Bc. Jiří Polák (Biomedicínský inženýr)
Bc. Martin Fůs (Přístroje a metody pro biomedicínu)

Fakulta by tímto oceňováním nadaných a talentovaných studentů chtěla zavést jistou tradici, aby tak dala najevo, že si takových studentů, resp. jejich přístupu ke studiu váží.
Všem oceněným blahopřejeme.