Odborná vzdělávací konference NOVÉ TRENDY V UCELENÉ REHABILITACI

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
a
Společnost pro radiobiologii a krizové plánování,  České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
 
Vás tímto srdečně zve na odbornou vzdělávací konferenci NOVÉ TRENDY V UCELENÉ REHABILITACI, pod záštitou doc. MUDr. Jozefa Rosiny, PhD., děkana fakulty
dne 30. 4. 2011
ve velkém sále Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT,  nám. Sítná 3105, Kladno
 
Konference je určena pro lékaře, všeobecné sestry, fyzioterapeuty, ergoterapeuty, zdravotně-sociální pracovníky, zdravotnické asistenty, studenty a pracovníky vzdělávající nelékařská zdravotnická povolání.
Konference bude ohodnocena podle vyhlášky MZ ČR č. 321/2008 Sb. a účastníci získají certifikát s bodovým ohodnocením
Způsob přihlášení: mailem – konference2@fbmi.cvut.cz, možné ale přijít i bez předcházející registrace
Více informací: http://fbmi.cvut.cz/node/5356
 
Konferenční poplatek:
Pasivní účastníci: 200 Kč.
Studenti: 50 Kč.
Konferenční poplatek se bude hradit v den konference při registraci
 
Organizační pokyny
Místo konání konference:
Velký sál FBMI ČVUT
přízemí
nám. Sítná 3105, Kladno