Ohlédnutí za 5. výročím založení fakulty

Možná si každý příznivec naší fakulty a též zájemce o přečtení této zprávy vzpomene na aktualitu, která popisovala přípravu a průběh oslav 5. výročí založení naší fakulty. Vzhledem k velmi dobrým vztahům a značné podpoře města Kladna a jeho představitelů se toto téma objevilo i v podobě krátké videoukázky na stránkách Kladno živě a to díky Kladenskému zpravodaji. Každý má tak možnost zažít alespoň malou část slavnostní atmosféry ze dne 27. května 2010.