Pedagogové FBMI oceněni na mezinárodním kongresu LASER FLORENCE 2015

Ve dnech 5. až 7. listopadu 2015 proběhl v italské Florencii 28. ročník mezinárodní-ho kongresu LASER FLORENCE 2015, který organizovala Mezinárodní akademie pro lasery v medicíně a v chirurgii (I.A.L.M.S.). V letošním roce se konference zúčastnilo přes 150 účastníků ze 46 států. Prezidentem kongresu byl prof. Leonardo Longo, MD., Ph.D.. Členy vědecké rady I.A.L.M.S. za České vysoké učení technické v Praze jsou prof. Ing. Helena Jelínková, DrSc. a prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc.
Jednání kongresu bylo rozděleno do 10 přednáškových sekcí (fyzika, biomodulace, gynekologie, stomatologie, stomatochirurgie, rehabilitace, kožní, chirurgie, estetická chirurgie, veterinární medicína), ve kterých odeznělo 71 přednášek. V posterové sekci bylo prezentováno 8 sdělení. Program byl doplněn jedním workshopem a čtyřmi edukačními kurzy.
Stalo se tradicí kongresu vyhlásit nejlepší přednášku a nejlepší poster. Jako nejlepší přednášející byla vyhodnocena asistentka Katedry zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva Ing. Yulia Efremova. Ta byla hlavní autorkou sdělení „Influence of infrared laser of lifespan and counts of some populations of leucocytes in gamma-irradiated mice“ (spoluautory byli plk. doc. MVDr. Zuzana Šinkorová, Ph.D. (vedoucí Katedry vojenské radiobiologie Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové) a prof. Leoš Navrátil. Ing. Yulia Efremova se významně podílela i na druhém sdělení z FBMI „Appropriate physical properties of high-performance laser therapy in selected musculoskeletal disorders“ (dalšími autory byli Ing. Václav Navrátil, Eliška Blašková, Mgr. Monika Kimličková a prof. Leoš Navrátil). Odměnou pro vítězku byl krásný pohár a mezinárodní uznání.
Účastníky kongresu. Potěšil nástup mladé generace, která mezi přednášejícími převažovala. Potvrzuje se tak význam přínosu laseru pro medicínu.