Pozvánka na konferenci: 30 let od havárie Jaderné elektrárny v Černobylu

SPOLEČNOST PRO RADIOBIOLOGII A KRIZOVÉ PLÁNOVÁNÍ ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI JANA EVANGELISTY PURKYNĚ

A

FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE

vás srdečně zvou na pracovní den na téma 30 let od havárie Jaderné elektrárny v Černobylu

s následujícím programem:

 Leoš Navrátil, Jozef Rosina (FBMI ČVUT, Kladno) – Zahájení pracovního dne.
 Dana Drábová  (SÚJB, Praha) – Současné pohledy na jadernou energetiku.
 Vladimír Wagner (ÚJF AV ČR, Řež u Prahy) – Fukušima.
 Zdeněk Rozlivka (SÚRO, Praha) – Regulace kojenecké mléčné výživy po Černobylské havárii
 Martin Falk, Iva Falková et al. (BFÚ AV ČR, Brno) - Účinky různých druhů ionizujícího záření na buňku a možnosti jejich cílené modifikace.
 František Podzimek (FBMI ČVUT, Kladno) – Radiace a média.

Konference se koná 6. května 2016 od 9:30 hodin v Přednáškovém sále Lékařského domu, Sokolská 31, Praha 2 (stanice metra i tramvají I. P. Pavlova)

Registrační poplatek 250- Kč, platba při registraci (registrace možná od 8:30 hodin)

Vstup je pro členy Společnosti pro radiobiologii a krizové plánování ČLS JEP, akademické pracovníky FBMI ČVUT a pro studenty vysokých škol bezplatný.

Součástí pracovního dne je studentská vědecká konference „Současné problémy radiační ochrany obyvatelstva“, která proběhne po polední přestávce, na kterou jsou všichni srdečně zváni. Vystoupení studentů budou věnována,  kromě 30. výročí tragédie v Černobylu, problematice ionizujícího záření, ochraně obyvatelstva během mimořádných událostí spojených s nekontrolovatelným únikem radioaktivní látky nebo při zneužití teroristy.

Podrobné informace na www.crbs.cz.