Přednáška prof. Höschla „Jsme duševně zdraví? on-line

Ve čtvrtek 13. dubna se na FBMI uskutečnila v rámci cyklu Science Café velmi zajímavá přednáška Prof. MUDr. Cyrila Höschla, DrSc., ředitele Ústavu národního zdraví „Jsme duševně zdraví?“
Pan ředitel se ve své přednášce věnoval tématům: Závažné duševní poruchy, využití informačních technologií v psychiatrii, epidemiologie
a studia závislostí, neurofyziologie, spánková medicína...
To vše jsou oblasti, kterým se věnuje Národní ústav duševního zdraví. Proč takovouto instituci potřebujeme? A jaká jsou její nejnovější zjištění?
 
Pokud se vám na ni nepodařilo pro velký zájem dostat, zde je on-line
 
Další Science Café se koná opět ve čtvrtek a to 11. 5. od 19 hod. v restauraci FBMI (nám. Sítná 3015).  Přednášet bude doc. Dr.-Ing. Jan Vrba, M.Sc. z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT na téma „Jak zmírnit následky mrtvice?“.