Přihlášky ke studiu ve všech studijních oborech na FBMI pouze do 31. března 2010

Všichni, kdo by rádi studovali od ak. roku 2010/2011 na FBMI, musí odevzdat přihlášku ke studiu do 31. března 2010! Veškeré podrobnosti jsou uvedeny na www stránce s informacemi pro uchazeče o studium.

Bakalářský studijní program Biomedicínská a klinická technika - všechny obory v tomto programu bez přijímacích zkoušek

  • Biomedicínský technik (prezenční i kombinovaná forma) - zdravotnický obor podle Zákona č. 96/2004 Sb.
  • Optika a optometrie - zdravotnický obor podle Zákona č. 96/2004 Sb.
  • Biomedicínská informatika

Bakalářský studijní program Specializace ve zdravotnictví - na všechny obory v tomto programu jsou přijímací zkoušky

  • Fyzioterapie - zdravotnický obor podle Zákona č. 96/2004 Sb.
  • Radiologický asistent - zdravotnický obor podle Zákona č. 96/2004 Sb.

Navazující magisterský studijní program Biomedicínská a klinická technika - všechny obory v tomto programu bez přijímacích zkoušek

  • Přístroje a metody pro biomedicínu (zaměření Nové technologie pro biomedicínu a Zobrazovací systémy v lékařství)
  • Systémová integrace procesů ve zdravotnictví