Přijímání přihlášek v nově akreditovaném magisterském oboru Civilní nouzové plánování do 1.8.2011

Zájemci o 2 leté studium v navazujícím magisterském studijním programu Ochrana obyvatelstva (OO), oboru Civilní nouzové plánování (CNP) mohou podat přihlášku do 1. srpna 2011. Veškeré podrobnosti o přijímacím řízení včetně okruhů a doporučené literatury k přijímacím zkouškám jsou uvedeny na www stránce pro uchazeče. Podrobnosti o vlastním oboru jsou uvedeny na www stránce o studijních oborech.