Přípravné kurzy pro uchazeče o studium na FBMI

Uchazeči o studium na Fakultě biomedicínského inženýrství mají možnost navštěvovat přípravné kurzy k přijímacím zkouškám pro akademický rok 2011/2012. Podrobné informace o přípravných kurzech naleznete zde .