První ročník Fóra optiky a optometrie 2017 vzbudil zájem studentů

V pátek 7. dubna proběhl na Fakultě biomedicínského inženýrství 1. ročník studentské vědecké konference Fórum optiky a optometrie 2017. Cílem konference bylo oslovit všechny studenty zajímající se o obor optika, optometrie a oftalmologie, poskytnout informace o nových poznatcích a umožnit prezentování odborných prací studentů ČVUT v rámci této problematiky. Akce se zúčastnilo celkem 105 účastníků, z toho 90 studentů. Z konference byl vydán sborník abstrakt příspěvků. Vzhledem k tomu, že konference byla velmi pozitivně hodnocena, rádi bychom, aby se toto Fórum stalo každoroční tradicí.