Setkání se studenty

V pondělí 10. prosince od 16:00 se v Malém sále uskuteční Setkání se studenty, kam jste tímto zváni. Tato akce má dvě části — formální a neformální. Na programu formální části je vystoupení děkanky s informacemi o fakultě, vyhodnocení ankety o studiu prezentované studenty a závěr je věnován dotazům studentů. Neformální část pak bude zaměřena na fakultní grilování a soutěže.

Marcel Jiřina

Setkání se studenty