Setkání vedení se studenty

Vážené dámy, vážení pánové,

rádi bychom Vás jménem Fakultního klubu BION a SVALu pozvali na Setkání vedení se studenty v rámci vyhodnocení studentské ankety za LS 2015/2016 a následnou uHELLnou party. Akce se uskuteční 29. 11. 2016 od 18:00. Začínat budeme ve velkém přednáškovém sále C-1 na Kokosu, kde proběhne vyhodnocení ankety a také se přečtou dotazy směřované na fakultu a menzu. Následně se studenti rozejdou na diskusi s garanty oborů. Večer bude završen neoficiální částí s názvem uHELLná party. Máme připraven i doprovodný program a několik her. Pekelný či hornický dresscode vítán :-)

S přáním krásného dne
SVAL