Studenti a doktorandi ČVUT FBMI se umístili na čelních místech mezinárodní konference POSTER2010 na ČVUT FEL v Praze

Dne 6. května 2010 proběhla studentská mezinárodní konference POSTER2010 na ČVUT FEL v Praze. Na této konferenci se zúčastnilo celkem 124 účastníků v 8 sekcích z nichž jedna a to nejpočetnější byla sekce Biomedical Engineering (27 příspěvků a z toho bylo přibližně polovina ze zahraničí, zejména z RWTH Aachen). V této sekci byla udělana dvě 1. místa, dvě 2.místa, dvě 3. místa a jedno 4. místo. Přičemž na všech místech kromě druhého místa se umístili studenti a doktorandi ČVUT FBMI. Kromě vlastního posteru, který museli všichni vytvořit byl podmínkou účasti 4 stránkový článek v angličtině, který procházel recenzí. Všichni velmi kvalitně reprezentovali naší fakultu (podtržená a tučně zvýrazněná jména odpovídají prezentujícím účastníkům) a za to jim patří poděkování. Zejména je potřeba ocenit snahu a i odvahu studentů bakalářského oboru Biomedicínský technik, kteří tak vlastně soutěžili v jedné sekci s mnoha doktorandy.

  • 1. místo - Vladimíra Řezáčová, Václav Petrák, Jaroslav Krucký: Nanodiamond colour centres for cell-marker applications
  • 3. místo - Adéla Strnadová, Richard Grünes: Optimization of semi-closed circuit for heliox application for COPD exacerbation patients
  • 4. místo - Ondřej Hajný, Barbora Farkašová: Study of walking and posture by cyclograms

V rámci sekce Natural Sciences se umístil z celkového počtu 15, poster autorů

  • 6. místo - Jan Mikšovský, Jan Remsa: Photocatalytic and wettability properties of Titanium dioxide thin films prepared at low temperatures by Pulsed laser deposition