Studenti FBMI cvičili na simulátoru záchranné operace

 

Studenti ČVUT FBMI studijního oboru Plánování a řízení krizových situací se zúčastnili třídenního cvičení vojenských záchranářů v Centru simulační a trenažérové techniky Armády České republiky (AČR) v Brně. Cvičení proběhlo 22. - 24.2. 2011 na základě dohody o spolupráci FBMI s vojenskými záchranáři v oblasti vzdělávání a výcviku a studenti vystupovali v různých rolích představitelů místní správy a krizového managementu města. Ve třech specifických krizových situacích rozehrávali pro zasahující záchranáře aktuální požadavky a reálnou situaci v regionu a tím dotvářeli komplexní rámec krizové situace. Postupně procvičili dopravní nehodu velkého rozsahu, rozsáhlou sněhovou kalamitu v menším městě a teroristický bombový útok na supermarket. Simulační centrum AČR představuje moderní, počítačem podporované a komplexně propojené pracoviště, které umožňuje vizualizaci a zpětnou analýzu rozhodovacího a informačního procesu řízení taktický bojových a také krizových situací.

Podle závěrečného hodnocení řídícího cvičení plk. gšt. Ing. Oty Rolence studenti FBMI při cvičení prokázali velmi dobré odborné znalosti i praktickou aplikaci krizových zákonů, dobré organizační schopnosti a kreativitu. Studenti naopak oceňovali možnost reálně spolurozhodovat o průběhu záchranných operací, koordinovat úsilí s partnery na teritoriu a také fakt, že jejich rozhodnutí v praxi prověřil nejen simulátor, ale i zasahující krizové složky. Podobné cvičení je plánováno i pro příští rok.