Studenti FBMI druzí v soutěži IQRF Hackathon

Ve dnech 15.–16. 11. 2016 se na Smíchovské střední průmyslové škole v Praze konal IQRF IoT Hackaton, kde byly k vidění technologie využívané v oblasti Internetu věcí.
Po úvodních přednáškách, kde byly vysvětleny základy jednotlivých technologií, proběhly workshopy, na nichž si studenti vyslechli více podrobností, mohli se lektorů ptát na nejasnosti a více se s těmito IoT technologiemi seznámit. Na závěr prvního dne byla vyhlášena soutěž družstev. 
Tématem soutěže byla Realizace systému automatické ventilace a hlídání ovzduší pro zajištění optimálního prostředí v domácnosti.
Studenti úkol řešili dle svých schopností a zaměření, měli možnost využít přítomný hardware a programové nadstavby.
Během druhého dne prezentovali soutěžící návrhy před porotou. V konkurenci 10 škol (z toho 4 vysoké školy) skončil druhý v pořadí tým Fakulty biomedicínského inženýrství složeného ze studentů oboru Biomedicínská informatika: Matyáše Dudaře, Lukáše Maříka, Ondřeje Pileckého a Jana Tesaře, kteří navrhli řešení aeroautonomního regulačního systému v izolovaném prostředí, automaticky propojující obytné místnosti s místnostmi generujícími kyslík a spotřebovávajícími CO2 za pomoci rostlin.
Blahopřejeme.

Jan Tesař, Lukáš Mařík, Odřej Pilecký, Matyáš Dudař - ocenění Hackaton