Studenti FBMI realizovali část praktické výuky v zahraničí

V týdnu od 5.6.2011 do 11.6.2011 se 15 studentů 2. ročníku magisterského oboru Přístroje a metody pro biomedicínu zúčastnilo specializovaného výukového kurzu zaměřeného na získání praktických dovedností z oblasti zobrazování magnetickou rezonancí a spektroskopie založené na magnetické rezonanci. Zahraniční pobyt byl realizován v rámci výuky předmětu Zobrazování magnetickou rezonancí a elektrická impedanční tomografie (EIT). 7 denní praktikum bylo možné díky podpoře z grantu Německé akademické výměnné služby (DAAD) . Výše grantu byla 5200 EUR a prostředky mohly být použity pouze na ubytování, stravu a exkurze. Studenti si přispěli pouze na dopravu. Celá akce se uskutečnila díky velmi kvalitní spolupráci a úsilí ze strany bývalého absolventa naší fakulty pana Jana Riegera, M.Sc., který získal bakalářské vzdělání na FBMI, magisterské vzdělání v Německu v RWTH v Aachen (byl vybrán mezi 10 nejlepšími uchazeči v rámci 100 uchazečů z celého světa) a v současné době pracuje v Max-Delbrueck-Centrum for Molecular Medicine, Experimental and Clinical Research Center, Berlin Ultrahigh Field Facility v Berlíně (MDC). Zde se věnuje studiu MR systémů s vysokou hodnotou magnetické indukce a v současné době se také věnuje Ph.D. studium. Ze studentů uvedeného oboru organizačně vypomohli Bc. Jiří Zajíček a Bc. Pavla Francová. Všem třem patří upřímné poděkování za zdařilou akci jejíž průběh bude jistě v budoucnu prezentován při vhodné příležitosti.