Studenti FBMI soutěžili na akademickém mistrovství ČR v disciplínách TFA

Dne 6. října 2016 se v Ostravě - Porubě v areálu kolejí Vysoké škole báňské – TU uskutečnil další ročník akademického mistrovství České republiky v disciplínách TFA (Toughest Firefighter Alive) aneb nejtvrdší hasič přežije je soutěž, kde se jedná o simulaci zásahové činnosti hasiče v zásahovém oděvu za použití dýchacího přístroje jako zátěže. Trať je postavena paralelně pro současný běh dvou soutěžících a je rozdělena do 4 úseků (časy ze všech čtyř úseků jsou sečteny a vyhodnoceny). První úsek spočívá v rozvinutí dvou hadicových vedení a následné sbalení dvou hadic typu B. V druhém úseku čeká na závodníky „Hammer box“ (60 úderů kladivem hammer boxu), „Tunel“ (pronesení závaží překážkou), dále tažení 80 kg figuríny a nakonec překonání bariéry. Ve třetím úseku závodníci musí přenést a postavit 2 žebříky k lešení, vyšplhat na plošinu ve výšce cca 10 m. a následně vytáhnout břemeno na lešení pomocí lana. Na závěr úseku je disciplína „Monitor“ – jedná se o spojení proudnice s monitorem. Čtvrtý závěrečný úsek, obsahuje výběh do 13 patra výškové budovy kolejí.
Stejně jako v loňském roce, zde mělo zastoupení i České vysoké učení technické v Praze. Fakultu biomedicínského inženýrství reprezentovali následující studenti:
kategorie ženy: Bc. Diana Musílková, Bc. Monika Lorinczová, Bc. Markéta Graplová, Bc. Hana Petřeková (2 roč. CNP)
kategorie muži: Bc. Petr Svoboda, Bc. Jaroslav Žalud (2 roč. CNP)
fotografie ze závodu si můžete prohlédnout zde: https://www.fbmi.cvut.cz/gallery?g2_itemId=10679 
 

Všem děkujeme za to maximum, co ze sebe vydali.
PhDr., Mgr. Rebeka Ralbovská, Ph.D.