Studentka naší fakulty získala stipendium v rámci GE Foundation Scholar-Leaders Program

Studentka naší fakulty, Karolína Vocetková, získala jedno z deseti stipendií v rámci GE Foundation Scholar-Leaders Program, která se udělují každoročně, letos 25. května, jako podpora studentů z 5 vybraných českých universit (TU Ostrava, MU Brno, VUT Brno, ČVUT v Praze a ČZU Praha). Uchazeči musí vyplnit přihlášku v angličtině, napsat esej čítající cca 1000 - 1200 slov též v angličtině a musí absolvovat pohovor v angličtině. Následně probíhá výběr těch nejlepších. Hlavním účelem programu je podporovat talentované studenty v rozvoji jejich osobnosti s cílem dosáhnout u nich v budoucnu významné pozice v ekonomických, managerských, ale i technických oborech v ČR, ale i mimo ČR. Je to další z příkladů, jak studenti příkladně reprezentují jak fakultu, tak i celé ČVUT.

Jiří Hozman
proděkan