Studentská vědecká konference oboru Systémová integrace procesů ve zdravotnictví

16. prosince 2016 se konala Studentská vědecká konference oboru Systémová integrace procesů ve zdravotnictví  (SIPZ) FBMI Kladno, na které byly prezentovány výsledky vědeckých prací studentů akreditovaného magisterského studijního programu SIPZ. Cílem konference bylo zvýšit a podpořit vědecko-výzkumné aktivity studentů, zvýšit kvalitu a efektivnost vědeckých prací studentů, ale i rozvíjet vyjadřovací a komunikační schopnosti studentů. 
Na konferenci studenti prezentovali výsledky svých vědeckých prací zpravidla řešící dílčí oblasti klinického inženýrství. Práce byly rozděleny do 9 sekcí podle odborného zaměření. Mezi nejatraktivnější sekce se patřily procesní inženýrství a hodnocení zdravotnických technologií.
Každý student prezentoval svou práci před odbornou komisí. Práce, které byly několikačlennou komisí vyhodnoceny jako nejlepší, stejně jako nejlepší prezentace, byly odměněny hodnotnými cenami. Celá konference proběhla v tvůrčí, konstruktivní a inspirativní atmosféře, za což patří dík všem zúčastněným.