Uskutečněný Mezinárodní workshop — FBMI a RWTH Aachen

1. mezinárodní studentský workshop Cooperation 2008, na němž byly prezentovány výsledky studentů FBMI a studentů RWTH Aachen, se konal v pátek 16.5.2008 od 9.00 do 11.00 v malém sále a předsálí. Podrobnější informace o jeho průběhu naleznete na http://www.fbmi.cvut.cz/uskutecnene-seminare/