Úspěch pro tým Bio-elektromagnetizmus na mezinárodní konferenci

 Ing. Ondřej Fišer, nastupující člen výzkumného týmu „Bioelektromagnetizmus katedry biomedicínské techniky FBMI, získal na mezinárodní konferenci PIERS 2017 (Progress in Electromagnetics Research Symposium v St. Petersburgu (Rusko) druhé místo v soutěži Best Student Paper Award, a to v sekci: „Remote sensing, Inverse problems, Imaging, Radar and Sensing“. Název jeho prezentace byl: „Microwave Hyperthermia System for Head and Neck Area with Noninvasive UWB Temperature Change Detection“, viz sken diplomu. Školitelem specialistou Ing. Fišera je Ing. David Vrba, Ph.D.

Na fotografii předává Ing. Fišerovi diplom prof. Kazuya Kobayashi, předseda výboru soutěže o nejlepší studentskou práci. Na pravé straně pak je prof. Ivan Andronov, chairman konference.