Úspěšná prezentace akademických pracovníků na mezinárodním kongresu Laser Florence 2017

Ve dnech 10. a 11. listopadu 2017 proběhl v historickém městě, metropoli Toskánska, Florencii, 29. ročník Mezinárodního lékařského kongresu Laser Florence 2017. České vysoké učení technické v Praze mělo již tradičně na této významné akci důstojné zastoupení. Zúčastnilo se jej 5 akademických pracovníků, tři z Fakulty biomedicínského inženýrství a dva z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské. Již tradičně byli členy vědeckého výboru a předsedy jednotlivých sekcí prof. Ing. Helena Jelínková, DrSc. (FJFI) a prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., MBA.

Kongres dopadl pro naši fakultu úspěšně. Na závěrečném gala večeru získala odb. as. Ing. Yulia Efremova, Ph.D. za přednášku "Dynamic changes in gamma irradiated mice treated with laser" (spoluautoři Šinkorová Zuzana, Racek Jaroslav, Lierová Anna, Jelicová Marcela a Navrátil Leoš) cenu vypsanou  Lions Club a ocenění získalo i sdělení, které přednesl as. Ing. Václav Navrátil "Benefits of high power laser therapy for patients with disorders of the musculosceletal system" (spoluautoři Příhoda Aleš, Blašková Eliška, Kimličková Monika, Efremova Yulie a Navrátil Leoš). Protože na kongresu zaznělo 112 přednášek ve 14 sekcích z více než 25 států, lze považovat ocenění obou sdělení za významný úspěch a těšit se na další 30. ročník, Laser Florence 2019.