V. Reprezentační ples FBMI a kolejního klubu BION

Zveme Vás na tradiční ples Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT a kolejního klubu BION, který se uskuteční 20. března 2010.
Vstupenky si můžete zakoupit v kanceláři č. 603 u Ing. Skopalové (224 359 954).