Volby do AS ČVUT

Zápis a výsledky voleb - jednání volební komise

Volební lístky - zaměstnanecká komora, studentská komora

Na základě obdržených návrhů členů akademické obce byli navrženi níže uvedení kandidáty do AS ČVUT:

do studentské komory Mgr. et Bc. Pavel Böhm a Bc. Tomáš Pokorný

do zaměstnanecké komory Mgr. Veronika Vymětalová, Ing. Yulie Efremova a Ing. Jan Kašpar

 

AS FBMI podle zákona o vysokých školách a Volebního a jednacího řádu AS ČVUT vyhlašuje volby do zaměstnanecké a studentské  komory AS ČVUT pro funkční období 2017 až 2019.