Volby do AS FBMI ČVUT

AS FBMI ČVUT podle zákona o vysokých školách a Volebního a jednacího řádu AS
FBMI ČVUT vyhlašuje volby do zaměstnanecké a studentské komory AS FBMI ČVUT
pro funkční období 2017-2019.

Volby do AS FBMI ČVUT se budou konat v Kladně (v budově KOKOS a budově
Kasárna) a v Praze (v budově na Albertově), a to ve dnech 22. 02. - 23. 02. 2017
v době od 9:00 do 16:00 a ve dni 24. 02. 2017 od 9:00 do 11:00.

Kandidáti se volí do zaměstnanecké i studentské komory AS FBMI ČVUT.

Výsledky voleb do AS FBMI ČVUT pro funkční období 2017-2019

Statistika

Statistika doplněk

Kandidáti do zaměstnanecké komory:

MUDr. Bříza Jan, CSc., MBA

RNDr. Jarošíková Taťána, CSc.

Ing. Kašpar Jan

Ing. Kauler Jan, Ph.D.

Mgr. Kimličková Monika

Mgr. Krupička Radim, Ph.D.

Ing. Mikšovský Jan, Ph.D.

Ing. Mužík Jan, Ph.D.

Ing. Otáhal Martin, Ph.D.

doc. PhDr. Ing. Průcha Jaroslav, CSc., Ph.D.

Mgr. Široká Romana, Ph.D.

Ing. Vrba David, Ph.D.

 

Kandidáti do studentské komory:

Mgr. Böhm Pavel

Ing. Janovský Vít

Ing. Kalábová Hana

Ing. Klempíř Ondřej

Bc. Pokorný Tomáš

Policar Ondřej

Sochrová Magdaléna

Vorlíček Petr

 

Žádný kandidát nebyl vyřazen pro nesplnění podmínek.

Volební lístky do zaměstnanecké a studentské části AS FBMI ČVUT: volební lístek zaměstnanců, volební lístek studentů.

Volební seznamy jsou k dispozici veřejně k nahlédnutí u členů volební komise.