Vyhlášení mimořádného termínu přijímacích zkoušek pro Bc studijní program „Biomedicínsk a klinická technika“

V souladu s čl. 8 odst. 9 a 11 Řádu přijímacího řízení ČVUT, vyhlašuje děkanka FBMI ČVUT mimořádný termín přijímacích zkoušek do tříletého bakalářského studijního programu „Biomedicínská a klinická technika“ pro akademický rok 2008/2009 na den 13. září 2008.

Přihlášky ke studiu se přijímají na studijním odd. FBMI ČVUT (nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno, tel.: 312 608 267, e-mail: studijni@fbmi.cvut.cz ) do 15. srpna 2008.

Pro přijetí ke studiu platí přijímací podmínky schválené AS FBMI ČVUT dne 26. listopadu 2007. Podrobné informace o přijímacím řízení a další informace jsou na internetových stránkách fakulty: www.fbmi.cvut.cz/prijimacky/.