Vyhlášení mimořádného termínu přijímacích zkoušek pro navazující magisterské studijní obory

Vyhlášení mimořádného termínu přijímacích zkoušek pro navazující magisterské studijní obory

V souladu s Čl. 8 odst. 9 a 11 Řádu přijímacího řízení ČVUT, vyhlašuji na den 21. září 2017 mimořádný termín přijímacích zkoušek pro akademický rok 2017/2018 do následujících dvouletých navazujících magisterských studijních programů:
„Biomedicínská a klinická technika (BMKT)“

  • „Systémová integrace procesů ve zdravotnictví“ v prezenční formě studia s kapacitou oboru 3 přijatí uchazeči, bez přijímací zkoušky nebude přijat nikdo (tato kapacita byla již vyčerpána).
  • „Systémová integrace procesů ve zdravotnictví“ v kombinované formě studia s kapacitou oboru 29 přijatých uchazečů, z toho pouze max. 8 bude přijato bez přijímací zkoušky.
  • „Přístroje a metody pro biomedicínu“ v prezenční formě studia s kapacitou oboru 14 přijatých uchazečů, z toho pouze max. 2 budou přijati bez přijímací zkoušky.
  • „Biomedicínský inženýr“ v prezenční formě studia s kapacitou oboru 11 přijatých uchazečů, z toho pouze max. 3 budou přijati bez přijímací zkoušky.

Přihlášky ke studiu se sepisují elektronicky prostřednictvím aplikace (http://prihlaska.cvut.cz) do 14. srpna 2017 a podávají se vytištěné osobně nebo poštou. Posledním dnem, ve kterém budou přijímány přihlášky ke studiu pro akademický rok 2017/2018 je 14. srpna 2017 do 15:00 hodin při osobním doručení referentce studijního oddělení Fakulty biomedicínského inženýrství (http://www.fbmi.cvut.cz/studenti/studijni-oddeleni), s podacím datovým razítkem 14. srpna 2017 při zaslání poštou. Na přihlášky předané či odeslané později nebude v žádném případě brán zřetel. Kontaktní adresa: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství, studijní oddělení, nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno, tel:224 358 473, 224 358 497, e-mail: menclmon@fbmi.cvut.cz, jirotver@fbmi.cvut.cz, web: http://www.fbmi.cvut.cz. Veškeré další informace o způsobu podání přihlášky, povinných přílohách a podmínkách přijímacího řízení lze získat na: http://www.fbmi.cvut.cz/uchazeci/prijimaci-rizeni.