Vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší ideový návrh ZNAKU FBMI

Dne 16. ledna 2008 pětičlenná Hodnotící komise vybrala ze třiceti návrhů tři nejlepší ideové návrhy znaku FBMI:

1. místo Jan Janeček
2. místo Petr Brůža
3. místo Petr Hošek

Složení hodnotící komise:

  • doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
  • prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc.
  • doc. Ing. Karel Roubík, Ph.D.
  • Ing. Ida Skopalová
  • Jakub Novák

Akce se zúčastnilo 15 soutěžících, z nichž někteří zaslali více soutěžních návrhů.

Vítězné ideové návrhy budou dále postoupeny profesionálním výtvarníkům, kteří na základě inspirace těmito ideovými návrhy vytvoří návrhy znaku FBMI a související podklady.