Výsledky voleb do AS FBMI

Výsledky voleb do AS FBMI jsou k dispozici na stránkách senátu http://www.fbmi.cvut.cz/akademicky-senat/ a také na nástěnce AS FBMI v 6.patře. Novým senátorům gratulujeme, ostatním kandidátům děkujeme! Dík patří také všem členům akademické obce, kteří se voleb zúčastnili.