Workshop 2008


České vysoké učení technické v Praze zve všechny pracovníky školy, doktorandy, studenty i další zájemce na 17. ročník vědeckého semináře ČVUT

Workshop 2008

který se bude konat ve dnech 18. −22. 02. 2008 v prostorách Fakulty stavební a Fakulty architektury, Thákurova 7, Praha 6.

Na následujícím místě můžete nalézt program a informace týkající se
doprovodného programu.