Zdravotničtí záchranáři cvičili s profesionály

Studenti oboru Zdravotnický záchranář, z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze, se 26. 5. 2011 zúčastnili cvičení složek integrovaného záchranného systému „Dopravní nehoda 2011“, které mělo za cíl procvičit součinnost složek při společném zásahu u mimořádné události s velkým počtem zraněných. Cvičení se konalo v Kladně.

Zdravotnické operační středisko linky 155 přijalo tísňovou výzvu před desátou hodinou dopoledne. Dispečink kontaktovala linka 112 s informací o nehodě vlaku. První volající byli zmatení a rozrušení, ale z jejich informací bylo patrné, že se jednalo o vykolejení vlaku nebo střet vlakové soupravy s jiným vozidlem. Na místě je mnoho zraněných lidí a někteří z nich těžce. Je aktivovaný celý integrovaný záchranný systém a k nehodě okamžitě vyráží složky hasičského záchranného sboru, zdravotnické záchranné služby a policie.

Zdravotnické operační středisko posílá na místo všechny nejbližší dostupné sanitní vozy, kontaktuje leteckou záchrannou službu, nemocniční dopravní službu a zvažuje aktivaci traumatologického plánu. Krátce po desáté hodině na místo přijíždí první sanitní vůz. Záchranáři zjišťují, že se jedná o nehodu vlaku a autobusu. Odhadují, že na místě je zhruba 30 – 40 zraněných. Někteří cestující se snaží pomoci zraněným, jiní utrpěli psychický otřes a zůstávají sedět na místě, další odcházejí z prostoru nehody. Pod zkroucenými plechy autobusu jsou uvězněni těžce zranění a z několika míst se ozývá volání o pomoc.

Při nehodě bylo zraněno 37 lidí, z nichž 2 osoby podlehly smrtelnému zranění a dalších 8 bylo zraněno těžce. Třetí osoba umírá během záchranných prací. 15 cestujících bylo zraněno středně těžce a 12 lehce. Jedna skupina figurantů byla složena z členů hasičského sboru, druhou skupinu figurantů vytvořilo 20 studentů oboru Zdravotnický záchranář z FBMI ČVUT v Praze.

„Před samotným cvičením jsme absolvovali instruktážní školení, při kterém jsme se dozvěděli podrobný scénář celé akce. Organizátoři z Územního střediska záchranné služby Středočeského kraje nám přidělili role a každý z nás zcela jasně věděl, jaké bude předstírat zranění a jaké má mít příznaky. Já jsem si z toho odnesl úžasný zážitek. Měl jsem možnost sledovat profesionály při práci a ve skutečnosti být zdravý. Sice nechci nic přivolávat, ale musím říct, že tato zkušenost ve mně vyvolala pocit, že se o nás staral tým, který ví, co dělá a kdyby se někdy něco stalo, tak v IZS jsou lidé, kteří pro záchranu lidského života udělají maximum a jsou na tyto situace bezvadně připravováni“, vyjádřil své pocity Martin Staněk, student prvního ročníku oboru Zdravotnický záchranář na FBMI ČVUT.

Při cvičeních tohoto typu složky IZS nacvičují situace, s kterými se nesetkávají často, ale na které musí být připraveni. Hromadná neštěstí jsou pro záchranáře velmi náročná po fyzické, psychické a odborné stránce a formou takového cvičení lze předejít možným chybám, které by se mohly stát při opravdovém zásahu.

Při mimořádných událostech s velkým počtem zraněných se záchranáři nemohou věnovat všem najednou a je nutné pacienty třídit a ošetřovat podle závažnosti a typu poranění a priorit transportu. Jedná se o metodu třídění START (snadné třídění a rychlá terapie). Pro snadnou orientaci mezi zraněnými je každému pacientovi přidělena třídicí karta s příslušnou barvou, která určuje závažnost stavu postiženého:

zelená – lehce zranění, chodící (ošetřují se jako poslední);

žlutá – středně těžce zranění (možné odložení pomoci jen na určitou dobu);

červená – těžce zranění (je třeba poskytnout neodkladnou pomoc);

černá – zemřelí.

Záchranáři se primárně soustředí na zásadní úkony, jako je například stavění velkých krvácení a uvolnění dýchacích cest. Ostatní poranění, která neohrožují život se ošetřují sekundárně.

 

„Chtěli bychom Vašim studentům velice poděkovat, byli vzorní. Své role měly nastudovány a zhostili se jich naprosto perfektně. Přesně věděli, co mají dělat. Byli disciplinovaní a i přesto, že nástup měli v brzkých ranních hodinách, byli v maskérně včas a nabití energií.“, říkají MUDr. et Bc. Dana Hlaváčková a Mgr. Věra Zemanová z Územního střediska záchranné služby Středočeského kraje.

 

 

Foto zdroj: Požáry.cz

Mgr. Zdeněk Hon

Hana Kličková

Katedra lékařských a humanitních oborů

Fakulta biomedicínského inženýrství

České vysoké učení technické v Praze