Zveme vás na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FBMI – 5. 2. 2016

Zveme všechny zájemce o studium na Den otevřených dveří Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, který se uskuteční v pátek 5. února 2016.
V 11. hod. jste zváni na přednášku o možnostech studia na FBMI (vestibul FBMI, nám. Sítná 3105). Po skončení přednášky vám zodpovíme veškeré vaše dotazy, k dispozici budou materiály týkající se jednotlivých studijních oborů a podmínek přijetí.
Budete si moci prohlédnout i laboratoře, ve kterých si můžete vyzkoušet i některé experimenty. Představíme vám i nově akreditovaný bakalářský studijní obor Informační a komunikační technologie v lékařství.
Pokud se zúčastníte naší poznávací hry, získáte na závěr malý dárek.