Zveme vás na přednášku „Už nikdy sami: člověk a v něm žijící souputníci“ v rámci cyklu Science Café

Přijďte si popovídat ve čtvrtek 25. 2. od 19 hod. do atria FBMI o vědě! Zveme vás na kladenské Science Café, diskusní večer, který představuje vědu jako dobrodružství.
Téma přednášky je „Už nikdy sami: člověk a v něm žijící souputníci“. Přednášet bude prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc., z Parazitologického ústavu AV ČR, Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Pouze 10 % buněk v lidském těle je „našich“. Zbytek tvoří mikrobi, kteří s námi žijí. Dosud jsme měli velmi malé povědomí, jak mikrobi ovlivňují naše zdraví, ale díky pokroku v molekulární biologii zjišťujeme, že každý z nás má překvapivě odlišný mikrobiom a že tyto organismy mají velký vliv na naše zdraví.
Přijďte diskutovat nebo se jen dozvědět něco nového.