Zveme všechny zájemce o vysokoškolské studium na veletrh vzdělávání Gaudeamus v Praze

Ve dnech 26. a 27. ledna 2010 se na výstavišti Praha Holešovice (pavilon E) koná veletrh Gaudeamus, který je významným zdrojem informací o možnostech dalšího studia. Pro veřejnost je otevřen od 8. do 16. hod.
Přijďte navštívit stánek č 48, kde bude České vysoké učení technické v Praze nabízet prostřednictvím svých osmi fakult možnosti studia zejména bakalářských a magisterských oborů.
Fakulta biomedicínského inženýrství nabízí zájemcům o studium tři technické a dva zdravotnické atraktivní bakalářské obory. Na veletrhu se dozvíte podrobnější informace o jednotlivých oborech a přijímacím řízení. K dispozici tu budou i tiskové materiály.
Dne 27. 1. ve 14.15 hod. s prezentací o studiu na FBMI vystoupí doc. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., děkan FBMI.