11. vzdělávací kongres OPTIKA A OPTOMETRIE 2016

Společenstvo českých optiků a optometristů ve spolupráci s Katedrou přírodovědných oborů Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT pořádají 11. vzdělávací kongres zařazený do kreditního systému OPTIKA A OPTOMETRIE 2016 17. - 18. září 2016 v Praze České vysoké učení technické v Praze - Fakulta stavební (ČVUT, Thákurova 7/2077, Praha 6 - Dejvice)
Téma kongresu: Binokulární vidění optometrie - kvalitní refrakce binokulárního vidění a návrh vhodné korekce, optika - výroba a uzpůsobení korekce binokulárního vidění.

Více informací viz přiložený dokument.