ČVUT Fakulta biomedicínského inženýrství pořádá mezinárodní konferenci "Ochrana obyvatelstva a krizové řízení"

Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva Fakulty biomedicínského inženýrství (FBMI) pořádá v Praze ve dnech 22. 4–25. 4. 2014 mezinárodní konferenci s názvem „Ochrana obyvatelstva a krizové řízení“. Záštitu nad konferencí převzali JUDr. Vojtěch Filip, místopředseda Sněmovny Parlamentu České republiky a brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba, generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky.
 

Bližší informace viz přiložená tisková zpráva.