HTA a hodnocení zdravotnických prostředků

18.02.2010

doc. Juraj Borovský: Health Technology Assessment – přehled

MUDr. Lubomír Poušek: Hodnocení zdravotnických prostředků – zaměření výzkumného týmu