HTA a hodnocení zdravotnických prostředků

10.06.2010 14.00 hod. místnost 615

Ing. Anna Ulrichová (sekundovat jí bude MUDr. Lubomír Poušek): 4 hlavní typy ekonomického hodnocení (Robert J. Brent, kapitoly 1.2 až 1.4)